Boek ‘De beweging van Johannes de Doper’

In dit boek wordt door Leendert W. van der Meij een sociaal-historisch en theologisch onderzoek naar Johannes de Doper beschreven. Zijn optreden in de eerste eeuw na Christus is in verschillende vroege bronnen vermeld en krijgt een verrassend resultaat wanneer deze bronnen met elkaar vergeleken worden. De organisatie van de groep en subgroepen van Johannes de Doper, de betekenis van zijn doop en verkondiging en ook de relatie tussen de groep van Johannes de Doper en die van Jezus van Nazareth kunnen na het lezen van dit boek beter worden begrepen.

Bestel het boek hier.

Boek ‘Religieuze leiders en interreligieuze dialoog’

In het boek schrijft Leendert W. van der Meij over de organisatie van en organisaties voor interreligieuze dialoog in Nederland. Er wordt ingegaan op de vraag welke invloed doelstellingen en achterliggende theologische visies hebben op het slagen van de dialoog. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en theorieën over de interreligieuze dialoog en het daadwerkelijk ontmoeten van elkaar, komt de schrijver tot tien spelregels die gebruikt kunnen worden om een dialoog open en eerlijk in te kunnen gaan. Vier toonaangevende Nederlandse religieuze leiders (priester dr. Antoine Bodar, imam Abdulwahid van Bommel, rabbijn dr. Tzvi Marx, dominee dr. Arjan Plaisier) vertellen op interactieve wijze over hun ervaringen met de interreligieuze dialoog.

Bestel het boek hier.

Boek ‘Interfaith education for all’

Dinsdag 3 oktober 2017 organiseerde URI een minisymposium ter gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Interfaith education for all’. Het boek is geschreven door auteurs uit België, Duitsland, Turkije, Maleisië, Finland, Gambia, et cetera. Leendert W. van der Meij schreef als Nederlandse auteur mee over het islamitisch onderwijs en de mogelijkheid van een interreligieuze dialoog.

Bestel het boek hier (Engels).